Podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory

Podmínky společnosti Sports and city fashion group, s.r.o., IČ 030 44 416, Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory

 1. Tyto podmínky doplňují a rozvádějí obchodní podmínky společnosti Sports and city fashion group, s.r.o., IČ 030 44 416, Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 (dále jen „prodávající“) platné a účinné od 1. 9. 2015, zejména pak ustanovení bodu 9. zmíněných obchodních podmínek nazvaného Ochrana osobních údajů a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek prodávajícího a jejich zákazníků (tito dále jen „kupující“). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje prodávajícímu v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.
 3. Prodávající respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Prodávající využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové a analytické účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.
 4. Cookies lze dělit z následujících hledisek:
  1. Vzhledem k době, po kterou bude cookie umístěna v koncovém zařízení uživatele
   1. Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání
   2. Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího
  2. Vzhledem k původu - správce, který spravuje soubory cookie
   1. Vlastní cookies - Cookies vytvořené přímo webem prodávajícího.
   2. Externí cookies - Cookies umístěné externími subjekty, jejichž smluvní strany jsou povoleny prodávajícím.
  3. Vzhledem k účelu ukládání cookies
   TypPopis
   Konfigurace služby Pomocí funkce a služby, nastavení na stránkách.
   Bezpečnost a spolehlivost provozu Možno ověřit pravost a optimalizovat výkon serveru.
   Ověření pravosti Informace, pokud je uživatel v režimu offline, tak web zobrazí příslušné informace a funkce.
   Stav relace Vám umožní ukládat informace o tom, jak uživatelé používají web. Mohou se týkat nejčastěji navštěvovaných stránek nebo jakýchkoli chybových hlášení zobrazovaných na některých stránkách. Cookies se používají pro ukládání "Stavu relace", aby pomohly zlepšit služby a zvýšit komfort prohlížení.
   Procesy Umožňují bezproblémové fungování samotného webu a jeho funkcí dostupných na stránkách.
   Reklama Vám umožní zobrazovat reklamy, které jsou mnohem zajímavější pro uživatele, a cennější pro vydavatele a inzerenty. Pro personalizaci reklamy může být také používán k zobrazování reklam mimo naší webové stránky (domény).
   Umístění Umožňují přizpůsobit zobrazené informace v závislosti na místě, kde se aktuálně uživatel nachází.
   Analýza a výzkum, audit uživatelů Umožňuje majitelům webových stránek lépe pochopit preference svých uživatelů a analýzou zlepšit a rozvíjet produkty a služby. Obvykle vlastník webu (případně společnost, která sbírá data) sbírá anonymní informace a zpracovává údaje o trendech bez identifikace jednotlivých uživatelů a jejich osobních údajů.
 5. Pomocí technologie soborů cookies zjišťuje prodávající vlastními cookies následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek prodávajícího:
  Název COOKIEPopis COOKIE
  CART Informace o propojení s košíkem uživatele webových stránek.
  CATEGORY_INFO Uchovává informace o kategorii, aby bylo dosaženo rychlejšího načtení stránek.
  COMPARE Seznam položek, které má uživatel webových stránek v seznamu porovnání.
  CURRENCY Upřednostněná měna uživatele webových stránek.
  CUSTOMER Zabezpečená verze id uživatele webových stránek.
  CUSTOMER_AUTH Uchovává informaci, zda je uživatel webových stránek přihlášen.
  CUSTOMER_INFO Zabezpečená verze skupiny uživatele webových stránek.
  CUSTOMER_SEGMENT_IDS Uchovává Segment ID uživatele webových stránek.
  EXTERNAL_NO_CACHE Uchovává informaci, zda je povoleno cachování.
  FRONTEND Session ID uživatele webových stránek.
  GUEST-VIEW Umožňuje uživatelům webových stránek upravovat jejich objednávky.
  LAST_CATEGORY Poslední kategorie, kterou uživatel webových stránek navštívil.
  LAST_PRODUCT Poslední produkt, který uživatel webových stránek navštívil.
  NEWMESSAGE Uchovává informaci, že byla obdržena nová zpráva.
  NO_CACHE Uchovává informaci, zda je povoleno využití cache.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART Uchovává informaci o položkách v košíku mezi jednotlivými návštěvami stránky.
  POLL ID anket, ve kterých bylo hlasováno.
  POLLN Informace v jakých anketách bylo hlasováno.
  RECENTLYCOMPARED Informace o naposledy porovnávaných produktech.
  STF Informace o produktech, které byly doporučeny emailem.
  STORE Pohled obchodu nebo jazyk, který byl zvolen.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Uchovává informaci, zda je umožněno používání a ukládání cookies.
  VIEWED_PRODUCT_IDS Uchovává informace o naposledy prohlížených produktech.
  WISHLIST Zabezpečený seznam produktů, které byly přidány na seznam přání.
  WISHLIST_CNT Počet položek v seznamu přání.
 6. Cookies spravované se svolením prodávajícího externími stranami:
  Název COOKIEPopis COOKIE
  __ga
  __utma
  __utmb
  __utmc
  __utmz
  Cookies spravované společností Google.
  Typy souborů cookie, které Google používá
  Informace o cookies služby Google Analytics
 7. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany prodávajícího. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.
 8. Uživatel webových stránek prodávajícího je před návštěvou stránek www.eastpakshop.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.
 9. Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.
 11. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů je jejich subjekt vždy informován o tom, které z těchto údajů prodávající potřebuje pro naplnění předmětu kupní smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je také informován o podmínkách, za kterých jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám či orgánům.
 12. V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na společnost Sports and city fashion group, s.r.o., IČ 030 44 416, Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, popřípadě pomocí emailové adresy obchod@botasmania.cz.
 13. Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2015.
Získejte slevu
100 Kč na první objednávku!
Vyplňte svůj e-mail a o naších akcích a sezónních nabídkách se dozvíte vždy jako první.
Za odměnu vám dáme 100 Kč na první nákup!